fasada je obleka hiše

FASADNI SISTEMI

Kaj je fasada?

Fasada je zunanja stran zgradbe oz. zunanja stena hiše ali zgradbe. Fasade se med seboj razlikujejo po zgradbi, material in konstrukciji. Kaj je fasada?:

fasáda -e ž (ȃ) zunanja, navadno čelna, arhitektonsko poudarjena stran stavbe, pročelje: obnoviti, urediti fasado; baročna fasada; sprednja fasada; prvotna fasada cerkve / na novo ometati fasado; pren. to je le fasada, ki naj prikrije pravo podobo (vir)

Kaj so FASADNI SISTEMI

Fasadni sistemi so sistemi proizvajalcev fasadnih materialov, ki združujejo izbor materialov glede na kompatibilnost in način izgradnje fasade.

Vsak fasadni sistem (npr. Fasadni sistem Roefix) ima svoje zakonitosti in svoj postopek za izdelavo fasade od premazov do izolacije in izdelavo zaključnega sloja fasade.

Fasade tako gradimo po sistemih. Pri izdelavi fasade je pomembno, da se držimo enega sistema.

Katere vrste fasadnih sistemov poznamo

Pri izbiri fasadnega sistema moramo upoštevati več dejavnikov. Glavni dejavnik je vrsta gradnje. Poznamo opečno gradnjo, betonsko gradnjo, montažno gradnjo in gradnjo iz poro-betona.

Glede na vrsto gradnje poznamo oz. uporabljamo različne fasadne sisteme. Glede na podlago fasade (opeka, beton, …) lahko različni fasadni sistemi bolje izkoristijo prednosti podlage.

Drugi dejavnik, ki vpliva na izbiro in primernost fasadnega sistema je toplotna prevodnost (ki je odvisna od vrste gradnje).

Ostali dejavniki so občutljivost na navlaževanje, trajnost, trdnost, požarna varnost in specifični okoljski kriteriji.

FASADNI SISTEMI GLEDE NA VRSTO GRADNJE
Fasade za opečno gradnjo

Fasade za opečno gradnjo so najpogostejše fasade pri nas. Pri opečni gradnji gre lahko za gradnjo iz polne ali votle opeke, ali pa (pri novejših objektih) za gradnjo iz termo opeke (30% bolj izolativna). V vseh primerih izdelave fasade za betonsko gradnjo je vgradnja izolacije nujna. Odvisna je le debelina izolacije, glede na vrsto opeke.

Za opečno gradnjo so primerni vsi fasadni sistemi.

Fasade za betonsko gradnjo

Beton ima slabo toplotno izolativnost in nizko paro-prepustnost, a je bolj primeren za gradnje, kjer je visoka obremenitev. Predvsem pri vogalih, kleteh oz. pri nosilnih delih hiš. Pri betonski gradnji je zelo pomembno, da je ta ustrezno zaščiten s fasadnim sistemom, saj lahko sicer manjše napake v strukturi betona in železnih armatur povzročijo poškodbe.

Za izolacijo objekta kjer je uporabljena betonska gradnja, se uporabljajo fasadni sistemi, ki omogočajo višjo izolativnost in višjo paro-prepustnost.

Fasade za montažno gradnjo

Montažna gradnja pomeni, da so stene najpogosteje sestavljene iz lesene konstrukcije, mavčnih plošč in izolacije (EPS ali mineralna volna), parne zapore ter OSB plošč.

Ti materiali niso najbolj idealni za montažo oz. izdelavo fasade, a obstajajo učinkovite rešitve. Za izdelavo fasade pri montažni gradnji tako uporabljamo ali brez-cementna lepila ali pa dvokomponentna lepila, ki so namenjena za armiranje in lepljenje.

Fasade za gradnjo iz poro-betona (siporeks)

Poro beton je en izmed najbolj učinkovitih gradbenih materialov. Je naraven, lahek, trden in ima najnižjo toplotno prevodnost. Za doseganje zadostne toplotne izolacije se uporabljajo elementi, ki ob določeni debelini izolirajo dovolj.

Kako izbrati pravi fasadni sistem za vrsto gradnje

Pri izbiri pravega fasadnega sistema je potrebno upoštevati precej več dejavnikov, kot le vrsto gradnje. Kot smo omenili so pri izbiri fasade pomembni tudi okoljski vremenski dejavniki, izpostavljenost objekta, trajnost, navlaževanje, … Najbolje, da kontaktirate strokovnjake, ki si bodo objekt ogledali in vam svetovali pri izbiri pravega fasadnega sistema.

Vse o fasadnih sistemih

Poznamo različne proizvajalce materialov fasad. Fasade izdelane po načrtu posameznega proizvajalca imenujemo fasadni sistemi. Pri izdelavi fasade je potrebno, da izberemo en fasadni sistem (enega proizvajalca) in se držimo navodil izbranega fasadnega sistema in uporabimo priporočene oz. kompratibilne materiale pri izdelavi fasade.

Poglejmo si različne proizvajalce fasad in njihove lastnosti.

Fasadni sistemi ROEFIX

Trajnostna gradnja je gradnja, ki je zasnovana na načelih trajnostnega razvoja,    tj. razvoja, ki zadovoljuje sodobne potrebe tako, da z ničemer ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostna gradnja predstavlja enega izmed pomembnih ukrepov v boju proti podnebnim spremembam, saj zmanjšuje učinek gradbene dejavnosti na okolje z uporabo okolju prijaznih materialov in tehnologij ter z ukrepi energetsko učinkovite gradnje, izkoriščanjem obnovljivih virov energije in ustreznim ravnanjem z odpadki v celotni življenjski dobi stavb. Rezultat omenjenih prizadevanj je dejstvo, da so trajnostni objekti primernejši za bivanje in cenovno ugodnejši za vzdrževanje, imajo pa tudi daljšo življenjsko dobo. Podjetje RÖFIX se je že pred 125 leti zavezalo k trajnostni naravnanosti. V vseh proizvodnih segmentih ponuja izdelke, ki so primerni za celovito, zdravo gradnjo. Trajnostna gradnja temelji na treh temeljih, tj. na gradbeni biologiji, na ekonomičnosti in na ekologiji, ki predstavljajo osnovo za razvoj izdelkov RÖFIX.  V tematski brošuri podjetja z naslovom ‘’Trajnostna gradnja’’ lahko najdemo številne ekološke izdelke in sisteme ekoloških izdelkov, ki so z vidika trajnosti ocenjeni v skladu s kriteriji ‘’RÖFIX CREDIT’’ in so certificirani po mednarodno priznanih kriterijih.

‘’Naravno in zdravo stanovanje brez prekomernega izkoriščenja virov ter brez odrekanja udobju in kakovosti bivanja!’’ je načelo, ki ustreza želji številnih investitorjev in izvajalcev. Zavestno ravnanje z naravnimi viri in izbor zdravih in gradbenih materialov iz ekoloških materialov sta postala zelo pomembna. Takšni gradbeni izdelki so primerni za zahtevno gradnjo stanovanj, ki prisega na naravne in trajne vrednote. Podjetje RÖFIX omenjeni cilj dosega s široko paleto ekoloških ometov. Za potrebe ekološke gradnje stanovanj ponuja barve in omete, ki so certificirani po kriterijih gradbene biologije, ki ustrezajo sprejetim ekološkim referenčnim vrednostim za gradbene materiale.

Omet ne daje prostoru le estetskega pečata, ampak v njem opravlja tudi zaščitno vlogo. Poleg določenih gradbeno-tehničnih zahtev, kot so stabilnost ter požarna in zvočna zaščita, je potrebno ustvariti tudi pogoje za zdravo in ugodno mikroklimo  v prostoru. Prav zadnjim so v preteklosti pogosto posvečali premalo pozornosti, zaradi česar se sodobni ljudje z višjo senzibilnostjo odzivajo na različne gradbene materiale, kar predvsem velja za posameznike, ki trpijo zaradi različnih vrst alergij.

Poleg barv je treba omeniti, da Roefix nudi obilo prednamazov za zaščito in povezovanje različnih slojev fasadnih sistemov. Roefix je odlična izbira pri restavraciji objektov, saj imajo poseben program za obnovo spomeniških objektov.

Rofix sistemi so znani po dobri toplotni izolaciji in negorljivosti, odlikuje pa jih njihov paro-propustni material in visoka kapilarna vpojnost. Zaradi trajnosti in obstojnosti Röfix fasade nanašamo tako na poslovne kot družinske objekte, primerni pa so tudi za sanacijo starejših in zgodovinskih objektov. Rofix fasade so visoko obstojne in trajne, zato so primerne tudi za poslovne objekte in za sanacijo starejših objektov.

Več o Rofix

Fasadni sistemi CAPAROL

Če želite neuničljiv barvni sloj fasade, izberite Caparol.

Izdelava barve za fasade je namreč prvotna dejavnost in specialnost Caparol-a.  Poglejte si npr. dekorativne fasade.

Poleg barv je treba omeniti, da Caparol nudi obilo prednamazov za zaščito in povezovanje različnih slojev fasadnih sistemov. Caparol je odlična izbira pri restavraciji objektov, saj imajo poseben program za obnovo spomeniških objektov.

Pri Caparol fasadah pa so na voljo tudi različne možnosti izolacije, ki so popolnoma združljive za barvami in različnimi gradbenimi materiali.

Več na Caparol

Fasadni sistemi JUBIZOL

JUBIZOL fasadni sistem izpolnjuje zahteve po zadostni in učinkoviti toplotni izolaciji in zagotavlja odlične bivalne pogoje. Z vsemi komponentami JUBIZOL sistema zagotavljamo visoko raven ekološke osveščenosti. JUBIZOL fasadni sistemi omogočajo izbor velikega števila odtenkov in najvišjo obstojnost ter s tem vrhunski estetski videz stavbe. Fasadni sistem je v celoti izdelan v Sloveniji in tudi vse komponente, vključno z izolacijo, so proizvedene lokalno. Več na JUB

Fasadni sistemi WEBER

Fasadni sistemi Weber so energetsko zelo učinkoviti. Sistem temelji na izolacijskih ploščah, ki se lepijo na zidake. Na plošče pa se nanese malta in mreža ter namaz, na katerega se nanese končni oz. zaključni sloj fasade.

V ponudbi tako Weber fasadni sistemi omogočajo »rešitev na ključ«, ki omogoča, da se izbere set rešitev oz. izdelkov, ki je optimalen za določen objekt, vrsto gradnje oz. za specifične zahteve objekta.

Del ponudbe fasadnih sistemov Weber so tudi fasadni sistemi Demit.

Več na Weber

EKO SKLAD – SUBVENCIJA FASADE

Trenutno so za izdelavo fasade na voljo nepovratna sredstva iz EKO sklada in kredit (več na povezavi).

EKO sklad – Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti eno ali dvo-stanovanjskih stavb

Za fizične osebe (občane) in pravne osebe.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K). V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230 W/m2K. Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu. Več na povezavi

Višina EKO sklad subvencije

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade.

EKO sklad – Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Za fizične osebe (občane) in pravne osebe.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom. V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230 W/(m2K):

Pri izračunu potrebne dodatne toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude. Več na povezavi

Višina EKO sklad subvencije

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 16 EUR na m2 toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu.

EKO sklad kredit

Za izdelavo fasade lahko pridobite tudi kredit Eko sklad za obdobje 10 let (20 let za obsežnejše obnove), do višine priznanih stroškov naložbe največ 40 000 €.

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %

zadovoljnih strank
+
zaposlenih profesionalcev
zadovoljstvo strank
%

Poslujemo od leta 2017

Kontaktirajte nas

Verjamemo, da se vam pri izboru izvajalca za tako pomembno stvar, kot je izdelava fasade ali pa celovita energetska sanacija objekta pojavlja kar nekaj vprašanj. Ne oklevajte, ampak nas kontaktirajte bodisi po telefonu, bodisi po elektronski pošti.

Delovni čas

Ponedeljek – Petek: 08.00 – 16.00

Sobota: 08.00 – 12.00

Nedelja in prazniki: zaprto

Telefon

(+386) 040/989-999

Nahajamo se

Cesta Simona Blatnika 10b,
3320 Velenje

E-naslov

info@pgh.si