Energetske sanacije po vaši meri

ENERGETSKE SANACIJE

Kadar govorimo o prenovah objektov v povezavi z izolacijami gre v prvi vrsti za energetske sanacije obstoječih objektov. Objekti grajeni do devetdesetih let prejšnjega stoletja so večinoma brez izolacije, če pa jo izjemoma imajo, je ta zelo nizkih debelin.

Danes se srečujemo s problemom omejenih in zato vse dražjih energentov na eni strani ter z grožnjo klimatskih sprememb na drugi strani, kar nas vzpodbuja k vse racionalnejši rabi energije.

Med prvimi ukrepi, ki racionalizirajo rabo energije v stavbah je toplotna izolacija le-teh, kar ima po eni strani za posledico manjšo rabo energije za ogrevanje v zimskem času ter prihranek energije tudi pri poletni klimatizaciji.

Stroški energije zelo pomembno vplivajo na obratovalne stroške mnogih. Ob pričakovani rasti cen večine energentov bodo v prihodnje doseženi prihranki energije še močneje vplivali na izdatno povečano kakovost bivanja in občutnemu znižanju stroškov, ki jih namenjate za nakup energentov. Zmanjšanje rabe energije obenem pomeni tudi občutne koristi za okolje, ukrepi za učinkovito rabo energije pa sovpadajo tudi z rešitvami za druge ključne poslovne izzive (produktivnost, prisotnost na delu,…).

Pri individualni hiši se zgodba energetske sanacije največkrat začne z dotrajanostjo oken ali kurilne naprave in nadalje vodi v praktično nujno izolacijo fasade, ki edina prepreči težave s plesnijo in bistveno zmanjša potrebo po energiji za ogrevanje. Poleg spada še dodatna izolacija ostrešja in po potrebi kletnih stropov. Vsekakor gredo sanacijski ukrepi z roko v roki na posameznih segmentih. Sicer že z vsakim posameznim ukrepom lahko občutno zmanjšamo potrebe po energiji, a pravi rezultat dobimo ob hkratni uvedbi sanacijskih ukrepov na: 1. izolaciji strehe, fasade, kleti 2. zamenjavi oken, vrat 3. sanaciji kurilne naprave V našem podjetju vam pri energetski sanaciji objekta lahko ponudimo kakovostno toplotno, zvočno in zaradi negorljivosti tudi požarno izolacijo fasade, poševne strehe ali kletnega stropa.

Večstanovanjski objekti predstavljajo pomembne del slovenskega stanovanjskega fonda. Zaradi dejstva, da je bilo mnogo večstanovanjskih stavb zgrajenih v 60., 70., in 80.-letih prejšnjega stoletja, jih je večina potrebna energetske sanacije. Pojavljajo se namreč problemi enormne porabe energije za ogrevanje in hlajenje, ter včasih že same funkcionalnosti objektov. Eden od najučinkovitejših ukrepov za zniževanje porabe energije, ki hkrati zmanjšuje tudi emisije CO2 je toplotna izolacija fasade, strehe in kleti, saj se večina energije v stavbah izgubi preko oboda stavbe. V našem podjetju vam pri energetski sanaciji objekta lahko ponudimo kakovostno toplotno, zvočno in zaradi negorljivosti tudi požarno izolacijo fasade, poševne strehe ali kletnega stropa.

Energetska učinkovitost javnih stavb je zaradi narave in specifičnega obratovanja teh stavb izjemnega pomena. Pri tem moramo imeti vedno pred seboj strokovno smiselen vrstni red zaporedij ukrepov. Na vsak način je izolacija ovoja stavbe med prvimi ukrepi, ki lahko prinese tudi do 30% prihranka pri porabi energije za ogrevanje in/ali hlajenje. Pri javnih objektih, naj so v lasti države ali lokalnih skupnosti bi morala država določiti skrajni rok za izvedbo energetske sanacije skladne najmanj z novim pravilnikom o učinkoviti rabi energije PURES 2010. Vse javne stavbe tlorisa več kot 250 m2 naj bi sicer imele na vidnem mestu izobešeno Energetsko izkaznico stavbe, kar pa še ne pomeni, da bodo kazalniki ugodni. Zato upamo, da bodo tudi segmentu energetskih sanacij javnih stavb pristojni namenili več sredstev in pozornosti. Država bi namreč morala biti zgled za osveščanje prebivalcev o pomenu energetske učinkovitosti. Še posebej kritične iz vidika porabe energije so vse bolnišnice, saj obratujejo 24 ur v vseh dnevih leta, kot tudi domovi za ostarele in šole. Slediti pa bi morale tudi vse druge javne stavbe, ki ne izpolnjujejo osnovnih standardov učinkovite rabe energije. Tako bomo dolgoročno na eni strani vsi skupaj prihranili ogromne količine energije, zagotovili višji nivo bivanja in ohranili okolje.

zadovoljnih strank
+
zaposlenih profesionalcev
zadovoljstvo strank
%

Poslujemo od leta 2017

Kontaktirajte nas

Verjamemo, da se vam pri izboru izvajalca za tako pomembno stvar, kot je izdelava fasade ali pa celovita energetska sanacija objekta pojavlja kar nekaj vprašanj. Ne oklevajte, ampak nas kontaktirajte bodisi po telefonu, bodisi po elektronski pošti.

Delovni čas

Ponedeljek – Petek: 08.00 – 16.00

Sobota: 08.00 – 12.00

Nedelja in prazniki: zaprto

Telefon

(+386) 040/989-999

Nahajamo se

Cesta Simona Blatnika 10b,
3320 Velenje

E-naslov

info@pgh.si